Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TTTT

Ngày đăng: 16:36 03-04-2019 | 4843 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị điện tử, viễn thông,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TTTT (còn gọi là Danh mục hàng hóa nhóm 2), thay thế Thông tư 04/2018/TT-BTTTT. Dự thảo có một số nội dung mới như: (1) bãi bỏ chứng nhận hợp quy đối với thiết bị vô tuyến điểm – đa điểm, điện thoại VHF, điện thoại vô tuyến…; (2) bãi bỏ công bố hợp quy đối với thiết bị RFID, thiết bị đầu cuối xDSL, thiết bị dùng cho phát chuẩn, định vị, đo đạc từ xa, thiết bị vô tuyến dẫn đường… (3) bổ sung mã HS cho hàng hoá trong danh mục; (4) cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị điện tử, viễn thông

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo  được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/04/2019  để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự Thảo Danh mục hàng hóa, sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Ngày nhập

03/04/2019

Đã xem

4843 lượt xem

Báo cáo thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

03/04/2019

Đã xem

4843 lượt xem

Công văn xin ý kiến TT danh mục hàng hóa, sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Ngày nhập

03/04/2019

Đã xem

4843 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com