Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

Ngày đăng: 11:10 01-11-2017 | 12628 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, khu du lịch, điểm du lịch…,

Phạm vi điều chỉnh

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch; tiêu chuẩn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (mua sắm, ăn uống, thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe); cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch...

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

TỜ TRÌNH

Ngày nhập

01/11/2017

Đã xem

12628 lượt xem

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT DU LỊCH

Ngày nhập

01/11/2017

Đã xem

12628 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com