Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ

Ngày đăng: 08:41 15-12-2020 | 448 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ. Các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân liên quan trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ. Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyde tự do trong keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: mức giới hạn hàm lượng formadehyde tự do trong keo dán gỗ, phương pháp thử; quy định về bao gói, ghi nhãn và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ. Dự kiến văn bản sẽ tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ; các tổ chức đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Quy chuẩn QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT về Keo dán gỗ.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến doanh nghiệp

Ngày nhập

15/12/2020

Đã xem

448 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ

Ngày nhập

15/12/2020

Đã xem

448 lượt xem

Bản thuyết minh dự thảo

Ngày nhập

15/12/2020

Đã xem

448 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com