Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu

Ngày đăng: 18:04 30-08-2013 | 1500 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công thương đang soạn thảo Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Dự thảo Thông tư quy định về một số nội dung như:


-      Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu thép, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định hoặc thừa nhận

-      Giải thích từ ngữ: đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

-      Tất cả các sản phẩm thép được tiêu thụ trong nước phải được chứng nhận hợp quy (tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

-      Thép nhập khẩu phải được xác nhận phù hợp TC/QCKT trước khi thông quan.

-      Thẩm quyền đánh giá chất lượng

+      Thép nhập khẩu được đánh giá chất lượng tại phòng thử nghiệm do Bộ Công thương chỉ định

+      Thép sản xuất trong nước được đánh giá chất lượng tại phòng thử nghiệm do Bộ KHCN chỉ định

-      Sau khi được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, thép mới được lưu thông trên thị trường

-      Cơ quan nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra lại theo định kỳ hoặc theo cảnh báo, theo yêu cầu thanh tra, khiếu nại, tố cáo hoặc khi có thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

-      Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo rộng rãi

-      Doanh nghiệp có thể được xếp vào diện miễn, giảm kiểm tra nếu đáp ứng yêu cầu ở Điều 7 và đã làm thủ tục xin miễn, giảm kiểm tra

-      Đối với các loại thép đặc biệt (tại phụ lục I) thì sẽ phải đăng ký mục tiêu sản xuất và thực hiện đăng ký này với Bộ Công Thương

Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chất lượng, đánh giá chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội góp ý Dự thảo Thông tư (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo). Các góp ý có thể tập trung vào các vấn đề sau:


-        Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã được quy định phù hợp chưa?

-        Các quy định về thủ tục, trình tự đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

-        Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 19/9/2013 (có thể gửi trước qua fax hoặc email) tới địa chỉ:

Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/04. 35742022 (máy lẻ: 355);

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong nhận được ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội để kịp tổng hợp gửi tới Bộ Công thương.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Danh mục các loại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Phụ lục 2 - Giấy đăng ký mục tiêu sản xuất thép trong nước từ nguyên liệu thép hợp kim

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Phụ lục 3 - Biên bản kiểm tra chất lượng thép

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Phụ lục 4 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Phụ luc 1 - Danh mục các loại thép đặc biệt phải đăng ký mục tiêu sản xuất

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Phụ lục 5 - Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Danh mục các sản phẩm thép chuẩn

Ngày nhập

30/08/2013

Đã xem

1500 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com