Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất,nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu, hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

Ngày đăng: 15:10 15-01-2016 | 1462 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu, hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu;  pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan; và phải thực hiện các thủ tục hải quan liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 27/01/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất,nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu, hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

Ngày nhập

15/01/2016

Đã xem

1462 lượt xem

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất,nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu, hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

Ngày nhập

15/01/2016

Đã xem

1462 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com