Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày đăng: 15:29 10-11-2015 | 1231 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo làm rõ những thay đổi tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP[1] về các loại hàng hóa, dịch vụ là đối tượng không chịu thuế TTĐB, hướng dẫn cách tính giá tính thuế trong một số trường hợp cụ thể, phương án khấu trừ thuế và quy định về giảm thuế TTĐB. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp/hiệp hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 23/11/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.[1] Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB

Ngày nhập

10/11/2015

Đã xem

1231 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày nhập

10/11/2015

Đã xem

1231 lượt xem

Gợi ý góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày nhập

10/11/2015

Đã xem

1231 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com