Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày đăng: 09:28 21-05-2020 | 3230 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu theo hình thức PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu, thẩm quyền quyết định cấp vốn đầu tư dự án, thay đổi tư cách tham dự thầu, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Hồ sơ mời thầu PPP

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Hồ sơ mời thầu dự án thường

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Hồ sơ mời thầu dự án BT

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Yêu cầu năng lực kinh nghiệm

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Hồ sơ mời thầu dự án đất

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Công văn xin góp ý DTTT hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày nhập

21/05/2020

Đã xem

3230 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com