Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Ngày đăng: 17:11 14-12-2018 | 64553 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh khí khi thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi, bổ sung quy định về Bản thuyết minh năng lực trong Hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí (tiêu chuẩn áp dụng, chứng chỉ chất lượng, phương pháp pha chế, phương án kiểm tra an toàn, quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường...)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về Bản thuyết minh năng lực trong Hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí (tiêu chuẩn áp dụng, chứng chỉ chất lượng, phương pháp pha chế, phương án kiểm tra an toàn, quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…). Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh khí khi thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 28/11/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

DT TT sd,bs dang ky co so pha che khi

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

64553 lượt xem

CV xin yk DT TT dang ky co so pha che khi

Ngày nhập

14/12/2018

Đã xem

64553 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com