Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

Ngày đăng: 09:25 22-09-2017 | 1599 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.,

Phạm vi điều chỉnh

Kế hoạch tài chính và rà soát kế hoạch tài chính; cách thức xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng; phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại các tổ chức tín dụng.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/09/2017

Đã xem

1599 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com