Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT được ban hành theo Thông tư số 32/2016/TT-BCT

Ngày đăng: 16:33 10-04-2019 | 11917 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp khai thác mỏ; các doanh nghiệp lắp đặt và cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn tời trục mỏ,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực khai thác

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Công Thương đang hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT được ban hành theo Thông tư số 32/2016/TT-BCT (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc thiết kế, lựa chọnchạy thử nghiệm tời trục mỏcác chi tiết máy liên quan. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp khai thác mỏ; các doanh nghiệp lắp đặt và cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn tời trục mỏ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/04/2019

Đã xem

11917 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

10/04/2019

Đã xem

11917 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com