Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

Ngày đăng: 15:10 07-06-2019 | 2406 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên lãnh thổ Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực công nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các quy chuẩn xây dựng, đầu tư, sửa chữa hạng mục, công trình tại cơ sở sản xuất, kho bảo quản VLNCN; quy chuẩn về phân loại VLNVN theo mức độ nguy hiểm và yêu cầu an toàn trong bảo quản; quy chuẩn về nhãn hàng hóakỹ thuật an toàn; quy chuẩn kiểm tra, thử nghiệm nguyên liệu, thành phẩm và tiêu hủy VLNCN… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/06/2019

Đã xem

2406 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

07/06/2019

Đã xem

2406 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com