Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày đăng: 09:40 12-11-2020 | 587 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu phế liệu với mục đích sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực này,

Phạm vi điều chỉnh

quy định kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất (gồm: xỉ hạt lò cao, nhựa, thủy tinh, sắt thép, kim loại màu, giấy); hoạt động kiểm tra, giám định và phương pháp xác định chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của phế liệu; quy định về xử lý kết quả kiểm tra, giám định

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa ra các quy định kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất (gồm: xỉ hạt lò cao, nhựa, thủy tinh, sắt thép, kim loại màu, giấy); hoạt động kiểm tra, giám định và phương pháp xác định chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của phế liệu; quy định về xử lý kết quả kiểm tra, giám định. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu phế liệu với mục đích sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 08/2018//TT-BTNMT, 09/2018/TT-BTNMT và 01/2019/TT-BTNMT

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về phế liệu nhập khẩu

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

587 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về phế liệu nhập khẩu

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

587 lượt xem

Dự thảo QCVN về phế liệu nhập khẩu

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

587 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com