Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm”

Ngày đăng: 17:14 07-04-2015 | 1193 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến thì chỉ các vi chất dinh dưỡng được liệt kê trong Danh mục tại Dự thảo mới được phép sử dụng bổ sung vào thực phẩm. Vì vậy, dự kiến văn bản này khi được ban hành sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện hoạt động (1) sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng và (2) sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 05/05/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/04. 35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm”

Ngày nhập

07/04/2015

Đã xem

1193 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com