Theo dõi (4)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn

Ngày đăng: 10:38 20-05-2022 | 728 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia đủ điều kiện; Khách hàng sử dụng điện lớn (sau đây viết tắt là Khách hàng) là các tổ chức, cá nhân đang mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp từ cấp điện áp từ 22 kV trở lên.; Các đơn vị điện lực.,

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc thực hiện thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp (sau đây viết tắt là thí điểm mua bán điện trực tiếp).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (viết tắt là cơ chế DPPA) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các giao dịch trong thí điểm mua bán điện trực tiếp việc triển khai thí điểm mua bán điện trực tiếp (quy mô, trình tự, thủ tục đăng ký, tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia cơ chế DPPA, triển khai thí điểm cơ chế DPPA). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới điện năng lượng tái tạo.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI_Công văn lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế DPPA

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

728 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế DPPA

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

728 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com