Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Ngày đăng: 15:19 12-03-2019 | 2022 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: điện, nước, truyền hình trả tiền, internet, điện thoại, hàng không, đường sắt, mua bán và dịch vụ nhà chung cư,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Văn bản dự kiến sẽ bỏ dịch vụ bảo hiểm nhân thọ ra khỏi diện phải đăng ký hợp đồng mẫu. Như vậy, theo Dự thảo thì các hàng hoá, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu gồm: điện, nước, truyền hình trả tiền, internet, điện thoại, hàng không, đường sắt, mua bán và dịch vụ nhà chung cư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Danh mục trên.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/03/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo và Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg

Ngày nhập

12/03/2019

Đã xem

2022 lượt xem

Công văn mời góp ý với Dự thảo

Ngày nhập

12/03/2019

Đã xem

2022 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com