Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Tư pháp - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày đăng: 10:57 24-04-2018 | 2454 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động báo cáo về tổ chức, hoạt động, công tác của các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài, tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Định danh mục chế độ báo cáo định kỳ được đơn giản hoá, đề nghị giữ nguyên, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày nhập

24/04/2018

Đã xem

2454 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com