Dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng: 11:17 03-04-2018 | 2274 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đấu giá tài sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về các thông tin của tổ chức đấu giá tài sản cần công bố (thời gian thành lập, đăng ký hoạt động, cơ sở vật chất,số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký,…), cách thức thu thập thông tin, thời gian công bố (tháng 12 hàng năm)…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các thông tin của tổ chức đấu giá tài sản cần công bố (thời gian thành lập, đăng ký hoạt động, cơ sở vật chất,số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký,…), cách thức thu thập thông tin, thời gian công bố (tháng 12 hàng năm)…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp trước ngày 18/04/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

QD ban hanh Danh sach tcdgts

Ngày nhập

03/04/2018

Đã xem

2274 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com