Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động

Ngày đăng: 17:26 19-03-2015 | 1353 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Y tế đang dự thảo 09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo) bao gồm:

1.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

2.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

3.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức cho phép cường độ điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc;

4.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc;

5.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc;

6.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc;

7.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – Mức cho phép cường độ điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

8.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức ồn cho phép tại nơi làm việc;

9.        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Mức rung cho phép tại nơi làm việc

Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến các hoạt động về vệ sinh lao động liên quan đến : mức chiếu sáng, vi khí hậu, điện từ trường, bức xạ tử ngoại, bức xạ tia X, bức xạ ion hóa, điện từ trường, tiếng ồn và rung.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, người lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 13/04/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa

Ngày nhập

19/03/2015

Đã xem

1353 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com