Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ngày đăng: 14:40 25-08-2017 | 1740 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp khác có liên quan.,

Phạm vi điều chỉnh

Việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Bảng thuyết minh Nghị định 70 và Thông tư 02

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 70/2000/NĐ-CP

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Đề cương dự thảo Nghị định

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

1740 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com