Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Ngày đăng: 09:34 23-10-2017 | 20462 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,

Phạm vi điều chỉnh

việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo

Ngày nhập

23/10/2017

Đã xem

20462 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

23/10/2017

Đã xem

20462 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com