Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ngày đăng: 10:31 27-12-2017 | 3609 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức phi tín dụng có hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.,

Phạm vi điều chỉnh

Nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng; phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng; quyền và nghĩa vụ của các bên…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

 

Phiên bản 1

Bản xin ý kiến một số nội dung lớn

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

3609 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

3609 lượt xem

Bảng thuyết minh điểm khác nhau

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

3609 lượt xem

Dự thảo NĐ

Ngày nhập

27/12/2017

Đã xem

3609 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com