Theo dõi (1)

Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng: 10:39 12-07-2018 | 809 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về: đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hoạt động thông tin tín dụng; hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, đại lý thu đổi ngoại tệ, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/7/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui ong gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

809 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

12/07/2018

Đã xem

809 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com