Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 17:29 22-07-2019 | 1144 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xây dựng các công trình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn (sân bay, đập, hồ chứa nước, cảng biển, đường cao tốc…); dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: công trình phải quan trắc; nội dung và vị trí quan trắc khí tượng thủy văn; điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xây dựng các công trình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn (sân bay, đập, hồ chứa nước, cảng biển, đường cao tốc…);  dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

1144 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

1144 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

1144 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com