Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày đăng: 19:43 03-11-2020 | 385 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo, Tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. Do Dự thảo được soạn thảo gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày nhập

03/11/2020

Đã xem

385 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày nhập

03/11/2020

Đã xem

385 lượt xem

Đánh giá tác động chính sách Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày nhập

03/11/2020

Đã xem

385 lượt xem

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày nhập

03/11/2020

Đã xem

385 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com