Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí

Ngày đăng: 11:03 29-05-2018 | 7833 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh khí,

Phạm vi điều chỉnh

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh khí (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Do Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí đang trong giai đoạn sửa đổi, Dự thảo này có 02 phiên bản. Phiên bản 1 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 67 (theo các hành vi quy định tại Nghị định 19 hiện hành). Phiên bản 2 theo bản Nghị định 19 đang được sửa. Cả hai Phiên bản đều có những điều chỉnh về hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến sẽ có tác động đến cộng động doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh khí.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo & Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 13/06/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk DN vphc kinh doanh khi

Ngày nhập

29/05/2018

Đã xem

7833 lượt xem

Goi y gop y DT ND xu phat vphc kinh doanh khi

Ngày nhập

29/05/2018

Đã xem

7833 lượt xem

Phien ban 1 DT ND xu phat vphc kinh doanh khi

Ngày nhập

29/05/2018

Đã xem

7833 lượt xem

Phien ban 2 DT ND xu phat vphc kinh doanh khi

Ngày nhập

29/05/2018

Đã xem

7833 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com