Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

Ngày đăng: 16:41 22-04-2019 | 11351 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải như dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, luyện kim, hoá chất, vật liệu xây dựng,...,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực môi trường

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Tài chính đang hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi, bổ sung về các quy định về: các đối tượng chịu phí và đối tượng được miễn nộp phí BVMT trong phạm vi khu công nghiệp và khu đô thị; các mức phí cố định, mức phí biến đổi tùy theo khối lượng nước thải,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở sản xuất có phát sinh nước thải như dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, luyện kim, hoá chất, vật liệu xây dựng,…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn dự thảo

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động TTHC NĐ 154

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Báo cáo tình hình thực hiện NĐ154

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Công văn xin ý kiến 1

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Dự thảo Nghị định 1

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Tờ trình chính phủ dự thảo nghị định

Ngày nhập

22/04/2019

Đã xem

11351 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com