Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 09:54 23-11-2020 | 866 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn xây dựng, thiết kế, thi công công trình, cung cấp thiết bị công nghệ...),

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về 02 loại hợp đồng mới (hợp đồng ủy thác quản lý dự án và hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ); sửa đổi quy định về hợp đồng thiết bị - thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC), điều chỉnh giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán; quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài giải quyết tranh chấp giữa các bên...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về 02 loại hợp đồng mới (hợp đồng ủy thác quản lý dự án và hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ); sửa đổi quy định về hợp đồng thiết bị – thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC), điều chỉnh giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán; quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài giải quyết tranh chấp giữa các bên…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn xây dựng, thiết kế, thi công công trình, cung cấp thiết bị công nghệ…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng

Ngày nhập

23/11/2020

Đã xem

866 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng

Ngày nhập

23/11/2020

Đã xem

866 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com