Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng: 17:37 22-07-2019 | 37820 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,

Phạm vi điều chỉnh

Tổ chức, hoạt động dược lâm sàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: cơ cấu tổ chức, điều kiện đối với người phụ trách và người làm công tác dược lâm sàng; điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động dược lâm sàng; nội dung hoạt động dược lâm sàng; trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động dược lâm sàng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Y tế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

37820 lượt xem

Dự thảo Nghị định tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bênh

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

37820 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày nhập

22/07/2019

Đã xem

37820 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com