Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày đăng: 10:49 25-09-2017 | 1733 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,

Phạm vi điều chỉnh

Số tiền bảo hiểm tối thiểu; giám định tổn thất; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm; mức trích nộp kinh phí đóng góp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ngày nhập

25/09/2017

Đã xem

1733 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com