Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt

Ngày đăng: 16:28 28-05-2019 | 1580 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực trồng trọt

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về: điều kiện, thủ tục canh tác; các yêu cầu về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng (Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu…); hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan (Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng; Quyết định công nhận cây đầu dòng…) Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình vui lòng xem bên dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/06/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/05/2019

Đã xem

1580 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

28/05/2019

Đã xem

1580 lượt xem

Cv xin y kien

Ngày nhập

28/05/2019

Đã xem

1580 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com