Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày đăng: 14:35 23-08-2013 | 1471 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Nghị định 110/2005/NĐ-CP đã góp phần quan trọng vào việc định hình ngành kinh doanh bán hàng đa cấp (BHĐC) tại Việt Nam cũng như cơ chế quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Nghị định này đã bộc lộ nhiều bất cập, không đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh doanh này, do đó, Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Nghị định mới thay thế, trong đó có những thay đổi cơ bản như:

- Yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 10 (mười) tỷ đồng mới được xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức BHĐC (sau đây gọi tắt là GCN BHĐC);

- Yêu cầu doanh nghiệp BHĐC phải ký quỹ 5 (năm) tỷ đồng;

- Thống nhất thẩm quyền cấp GCN BHĐC là Bộ Công Thương (giao cho Cục Quản lý Cạnh tranh) chứ không để ở các Sở;

- Quy định thời hạn hiệu lực của GCN BHĐC là 5 (năm) năm.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định mới có những sửa đổi quy định về mở rộng mạng lưới BHĐC của doanh nghiệp ra các tỉnh, quy định về báo cáo định kỳ… (vui lòng xem thêm ở dự thảo Tờ trình Chính phủ).

          Những thay đổi này là rất lớn, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp ở mức cao hơn, do đó rất cần sự tham gia ý kiến của các doanh nghiệp đang hoạt động BHĐC cũng như các doanh nghiệp/ Hiệp hội/ chuyên gia khác để các quy định thực sự hợp lý, khả thi, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

VCCI trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội góp ý Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động BHĐC (Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng trên website của VCCI vibonline.com.vnMục Dự thảo) và rất mong nhận được ý kiến bình luận/ góp ý trước ngày 12/09/2013 (có thể gửi trước qua fax hoặc email) tới địa chỉ:

Ban Pháp chế VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632 hoặc 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/ thanhhoa811@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày nhập

23/08/2013

Đã xem

1471 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày nhập

23/08/2013

Đã xem

1471 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày nhập

23/08/2013

Đã xem

1471 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com