Theo dõi (0)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Ngày đăng: 10:39 31-03-2015 | 1605 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

                                     Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo)Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến: công nghệ (CN) chuyển giao có điều kiện; đăng ký hợp đồng chuyển giao CN; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; dịch vụ đánh giá, định giá và giám định CN; góp vốn bằng quyền chuyển giao CN; chuyển giao kết quả nghiên cứu; chính sách thuế

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảoGợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 18/04/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1605 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1605 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1605 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

1605 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com