Dự thảo 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP về việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán để thực hiện việc phát hành chứng khoán

Ngày đăng: 15:04 22-10-2015 | 1398 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP[1] về việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán để thực hiện việc phát hành chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến các doanh nghiệp phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức và phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam của người không cư trú là tổ chức.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 12/11/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

[1] Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

2. Mẫu báo cáo tình hình thu, chi trên tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam (Phụ lục 2 Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại việt Nam

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

2. Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

2. Dự thảo Mẫu Báo cáo tình hình mở, đóng, phong tỏa tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam (Phụ lục 1 Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

2. Giải trình Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

1. Giải trình Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

1. Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

3. Gợi ý góp ý 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 70/2014/NĐ-CP về việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán để thực hiện việc phát hành chứng khoán

Ngày nhập

22/10/2015

Đã xem

1398 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com