Theo dõi (1)

Đề cương Dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày đăng: 17:09 03-05-2019 | 5186 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao Thông Vận Tải đang xây dựng Đề cương Dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (sau đây gọi tắt là Đề cương) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Đề cương là cơ sở để xây dựng Dự thảo thay thế Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, theo đó quy định về: phân loại, danh mục, đóng gói, dán nhãn hàng hóa nguy hiểm; các yêu cầu đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ và thủy nội địa; giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm…. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Đề cương Nghị định

Ngày nhập

03/05/2019

Đã xem

5186 lượt xem

CV xin y kien du thao

Ngày nhập

03/05/2019

Đã xem

5186 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com