Theo dõi (1)

Các Dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn quy định về quản trị áp dụng với công ty đại chúng

Ngày đăng: 14:59 29-06-2020 | 2257 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các công ty đại chúng,

Phạm vi điều chỉnh

các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đại chúng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định này[1] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo dự kiến quy định các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đại chúng, bao gồm tổ chức của công ty, các nghĩa vụ về báo cáo và công bố thông tin, về tránh xung đột quyền lợi và giao dịch với người có liên quan; các mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ, các quy chế nội bộ. Dự kiến các văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các công ty đại chúng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Các Dự thảo này hướng dẫn một số nội dung của Luật Chứng khoán 2019 và thay thế Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

29/06/2020

Đã xem

2257 lượt xem

Dự thảo Nghị định quản trị công ty đại chúng

Ngày nhập

29/06/2020

Đã xem

2257 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản trị công ty đại chúng

Ngày nhập

29/06/2020

Đã xem

2257 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Thông tư quản trị công ty đại chúng

Ngày nhập

29/06/2020

Đã xem

2257 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com