05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa và các sản phẩm từ sữa

Ngày đăng: 09:15 27-04-2015 | 1553 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đang triển khai hoạt động soát xét, sửa đổi 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa và các sản phẩm từ sữa (sau đây gọi tắt là 05 Quy chuẩn), bao gồm:

1.   QCVN 5-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng;

2.   QCVN 5-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng bột;

3.   QCVN 5-3:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat;

4.   QCVN 5-4:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm từ chất béo sữa;

5.   QCVN 5-5:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men.

Dự kiến 05 Quy chuẩn khi được sửa đổi và ban hành sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhập khẩu các loại sữa dạng lỏng, sữa dạng bột, sữa lên men, các sản phẩm phomat và các sản phẩm từ chất béo sữa.

Để việc sửa đổi 05 Quy chuẩn bảo đảm tính hợp lý, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đề xuất ý kiến sửa đổi với 05 Quy chuẩn nêu trên.

Toàn văn 05 Quy chuẩn được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 10/06/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Thông tư số 31/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

QCVN 5-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tư số 32/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

QCVN 5-3:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

QCVN 5-4:2010/BYT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm từ chất béo sữa

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

QCVN 5-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tư số 41/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tư số 33/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm từ chất béo sữa

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tư số 30/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

QCVN 5-5:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men

Ngày nhập

27/04/2015

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com