Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày đăng: 15:10 09-04-2019 | 2423 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, vận tải, bất động sản,…,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ (chung cho tất cả các loại tài sản là đối tượng nộp lệ phí trước bạ), (ii) Thông tư bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, vận tải, bất động sản,…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

2423 lượt xem

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

2423 lượt xem

Công văn xin ý kiến 02 Dự thảo Thông tư về lệ phí trước bạ

Ngày nhập

09/04/2019

Đã xem

2423 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com