Theo dõi (1)

02 Dự thảo: (i) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; (ii) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ngày đăng: 16:46 30-06-2022 | 4842 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định sử dụng các thiết bị trên,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và quản lý đối với 02 loại thiết bị trên

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; (ii) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về yêu cầuphương pháp kiểm tra thử nghiệm; nhãn; công bố hợp quy; kiểm tra trong quá trình vận hành… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định sử dụng các thiết bị trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/7/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

02 DTTT về QCVN với thiết bị phòng nổ trong mỏ hầm lò

Ngày nhập

30/06/2022

Đã xem

4842 lượt xem

CV lyk 02 DTTT về QCVN với thiết bị phòng nổ trong mỏ hầm lò

Ngày nhập

30/06/2022

Đã xem

4842 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 893 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com