CẨM NANG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ Sáu 11:12 29-09-2017
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CẨM NĂNG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Cuốn cẩm nang QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP là một ấn phẩm trong khuôn khổ Dự án Dự án tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với tài trợ của Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (PARAFF).

Dự án này được xây dựng nhằm:

(i) Phân tích thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật;

(ii) Rà soát, đánh giá chính sách, quy định pháp luật hiện hành về sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chính sách và pháp luật;

(iii) Thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình từ phía các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong quá trình soạn thảo, ban hành và thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật;

(iv) Xây dựng các công cụđể tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng về vai trò và cơ chế tham gia xây dựng chính sách/ pháp luật.

Cẩm nang này là những đúc kết cụ thể nhất, rõ ràng nhất về quy trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng cũng như người dân nói chung, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình minh bạch hóa, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước ở các cấp, tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướngminh bạch, hợp lý và khả thi, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

VCCI trân trọng cảm ơn sự tài trợ của PARAFF, sự hợp tác của các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trên toàn quốc, sự phối hợp của Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan ở địa phương trong quá trình lấy ý kiến góp ý dự án Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật, đề xuất ý kiến hoàn thiện cơ chế tham vấn và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích từ thực tiễn để hoàn thiện cuốn Cẩm nang này.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.