VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo

Thứ Ba 17:03 18-06-2019

Kính gửi:  Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 3911/NHNN-VP ngày 27/05/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Phương thức gửi báo cáo

Dự thảo bổ sung các phương thức gửi báo cáo, trong đó hầu hết là phương thức gửi văn bản giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, Nghị định 09/2019/NĐ-CP cho phép rất nhiều phương thức gửi, nhận báo cáo gồm cả một số hình thức rất thuận tiện như fax, thư điện tử. Nghị định 09 cũng có quy định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ văn bản giấy sang văn bản điện tử. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cho phép gửi báo cáo qua phương thức thư điện tử.

  1. Tần suất báo cáo tình hình mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Khoản 2 Điều 28 Thông tư 21/2013/TT-NHNN (sửa đổi) quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm lập báo cáo với tần suất là định kỳ 6 tháng, tức là mỗi năm sẽ có hai báo cáo, 6 tháng đầu năm6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, cũng tại khoản này lại quy định mỗi năm có hai báo cáo là 6 tháng đầu nămcả năm. Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa tần suất báo cáo thành báo cáo 6 tháng đầu nămbáo cáo năm để phù hợp với quy định về thời hạn gửi báo cáo và thời điểm chốt số liệu.

Phụ lục 02 Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định tại “Bảng 1: Báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước” có yêu cầu về số liệu thống kê tính đến 31/12 và 30/6 hằng năm. Tuy nhiên khoản 2 Điều 28 Thông tư này (sửa đổi) lại quy định thời điểm chốt số liệu của 6 tháng đầu năm là từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/06 của kỳ báo cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa quy định về số liệu thống kê trong Phụ lục 02 Thông tư 21/2013/TT-NHNN thành: “số lượng tính đến ngày 14/06 và 14/12 hàng năm”.

  1. Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình hoạt động ATM

Điều 10.1.b, gạch đầu dòng thứ ba, Thông tư 36/2012/TT-NHNN (sửa đổi) đang quy định đối tượng thực hiện báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Nhưng Điều 10.1 lại quy định “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh hai quy định trên cho thống nhất.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan