BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Thứ Năm 10:26 22-11-2018

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35

VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Báo cáo mà các bạn đang cầm trên tay là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng đến phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã có những nỗ lực quan trọng trong việc cải cách môi trường kinh doanh, đặt mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm bốn quốc gia hàng đầu khu vực ASEAN. Nghị quyết 19 của Chính phủ được ban hành hàng năm từ năm 2014 đến nay và Nghị quyết 35 của Chính phủ năm 2016 là hai nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu quan trọng trên.

Theo nhiều đánh giá thì mục tiêu của Chính phủ rất tham vọng, các nhóm giải pháp đặt ra trong các nghị quyết rất cụ thể và phù hợp thực tiễn, tuy vậy, chất lượng thực thi của các bộ ngành và địa phương chưa đồng đều. Có sự khác biệt lớn trong thực hiện cũng như luôn có những thực tiễn tốt trên thực tế. Chính vì vậy, cần thiết có những đánh giá, tổng kết, nhìn nhận từ thực tiễn, từ chính cộng đồng doanh nghiệp, những người được thụ hưởng các kết quả cải cách, để phản ánh kịp thời lên Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan để kịp thời chỉnh sửa hay nhân rộng. Đây cũng là yêu cầu của Chính phủ đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp từ chính hai Nghị quyết này. Báo cáo này do nhóm chuyên gia của Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), một chương trình giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam.

Quá trình thực hiện được sự hỗ trợ, tư vấn của Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Giám đốc Chương trình Aus4Reform.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đã góp ý, bình luận cho bản báo cáo lần đầu tiên này. Mọi quan điểm, sai sót nếu có là của nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo này, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hay Chương trình Aus4Reform.

Toàn văn báo cáo vui lòng click tại đây.