Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018

Thứ Ba 14:40 15-01-2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Sáng kiến này được bắt đầu từ đầu năm 2018 và quý vị đang cầm trên tay số thứ hai trong chuỗi ấn phẩm này. Chúng tôi đặt tên báo cáo này là “dòng chảy pháp luật kinh doanh” với mong muốn cung cấp một góc nhìn không chỉ dừng lại ở các câu chữ quy định pháp luật, mà còn chỉ ra được những dòng chảy tư duy chính sách nằm ẩn dưới những câu chữ đó.

Báo cáo sẽ điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam trong từng giai đoạn. Các quy định này được tập hợp từ ý kiến đóng góp của các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân, luật sư, các chuyên gia kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc thống kê, nhóm tác giả sẽ cố gắng phân tích, bình luận và đánh giá để rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Phạm vi của Báo cáo lần này tập trung vào các quy định pháp luật về kinh doanh được ban hành ở cấp trung ương trong năm 2018. Ngoài ra, một số quy định được ban hành cuối năm 2017 nhưng có hiệu lực trong năm 2018 và một số quy định quan trọng đang trong quá trình soạn thảo sẽ được đề cập trong Báo cáo này.

Ngoài việc điểm lại mỗi giai đoạn lập pháp, Báo cáo sẽ dành một chuyên mục để nói về một vấn đề hoặc thách thức pháp lý lớn mà công tác xây dựng thể chế phải đối mặt. Lần này, chủ đề được chúng tôi lựa chọn là những thách thức về tư duy chính sách khi xuất hiện những mô hình kinh doanh mới. Chúng tôi hy vọng nội dung này sẽ là những gợi mở thú vị cho những người quan tâm đến thể chế kinh tế của Việt Nam.

Vui lòng tải báo cáo tại đây.