Tổng cục Hải quan giải đáp ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Thứ Hai 09:25 25-10-2021

Sau khi nhận được Công văn số 1375/PTM-KHTH ngày 01/9/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về kiến nghị, vướng mắc của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (tại Công văn số 79/VPHH ngàu 08/8/2021 về việc có giải pháp phù hợp để giải phóng hàng ngàn container vô chủ bị bỏ lại trên cảng Cát Lái) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Công văn số 19/2021JCCI ngày 24/8/2021 về kiến nghị cụ thể quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sao cho tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh mà vẫn đáp ứng đầy đủ ba điều kiện), Tổng cục Hải quan đã có văn bản giải đáp vướng mắc cho hai Hiệp hội.

Để xem chi tiết văn bản, vui lòng xem tại đây