Sổ tay: Hỏi đáp về Luật Đấu thầu

Thứ Ba 18:28 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 

Tải về:

Bản tiếng Việt: Hỏi đáp về Luật Đấu thầu

Bản tiếng Anh: Law on Public Procurement 2023