Tìm kiếm sự kiện

Tuyển chuyên gia rà soát pháp luật cho Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật

Thời gian tổ chức Từ 03-03-2017 17:00:00

Địa điểm

Hà Nội. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Hà Nội ngày 04 tháng 6 năm 2014

Kính gửi Quý Chuyên gia

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật, nhằm xây dựng bức tranh toàn cảnh về hiện trạng sự tham gia của công chúng và cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình xây dựng pháp luật và chính sách, Dự án sẽ ​rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến sự tham gia của công chúng (người dân và doanh nghiệp)​ vào quá trình soạn thảo chính sách, pháp luật.

Để thực hiện hoạt động này, Dự án mời Quý Chuyên gia tham gia công việc ​rà soát nói trên, cụ thể:

1. ​Thu thập tài liệu (lựa chọn, thu thập toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật quy định về sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật).

2.  ​Phân tích, đánh giá các hình thức tham gia, điều kiện tham gia, các bất cập, soạn thảo báo cáo, đưa ra các kiến nghị.

3. Hoàn thiện báo cáo rà soát hệ thống quy định pháp luật về sự tham gia của người dân/ doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách/ pháp luật sau khi có ý kiến góp ý của một số chuyên gia khác

Dự án xin gửi kèm theo đây Điều khoản tham chiếu về các công việc cụ thể.

Thời gian thực hiện: 6/2014 đến 7/2014
Yêu cầu đối với chuyên gia:

–         Trình độ: Trình độ từ thạc sỹ trở lên;

–         Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự tuyển;

–         Có khả năng nghiên cứu tốt, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao

–         Ưu tiên cá nhân có kinh nghiệm trong nghiên cứu pháp luật.

​Rất mong nhận được sự quan tâm và đề nghị hợp tác từ của Quý Chuyên gia từ khi đăng thông báo này đến ngày 18/6/2014.

Về các thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Lệ Nghĩa
Cán bộ dự án
ĐT/ fax: 04 35771459
Email: nguyennghia.vcci@gmail.comnghiantl@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Các văn bản liên quan