Tìm kiếm sự kiện

Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án Luật Hải quan (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 06-03-2017 17:00:00

Địa điểm

Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức

Bộ Tài chính. Văn phòng Quốc hội.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

GIẤY MỜI

      Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Để có thêm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Luật hải quan (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 7, Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Ban soạn thảo (Bộ Tài chính) tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án Luật.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ thứ hai, ngày 07 tháng 4 năm 2014.

Địa điểm: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội  tham dự và phát biểu ý kiến.

(Xin gửi kèm tài liệu phục vụ buổi Tọa đàm).