Tìm kiếm sự kiện

Thông báo Mời tham gia Thiết kế và in ấn Cẩm nang quy trình và kỹ năng tham gia xây dựng chính sách và pháp luật của doanh nghiệp

Thời gian tổ chức Từ 13-07-2015 17:00:00

Địa điểm

Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi Quý Đơn vị

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật, thực hiện hoạt động Tăng cường nhận thức, năng lực của cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh…, Dự án dự kiến sẽ phát hành cuốn Cẩm nang Quy trình và kỹ năng tham gia xây dựng chính sách và pháp luật của Doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách sẽ gồm những nội dung chính:
– Giới thiệu
– Lợi ích và trở ngại khi tham gia góp ý
– Tham gia ý kiến như thế nào (quy trình theo quy định, các kỹ năng cần thiết)
– Các phụ lục

Dự án xin gửi kèm theo đây Điều khoản tham chiếu về các công việc cụ thể.

Rất mong nhận được sự quan tâm và đề nghị hợp tác từ các đơn vị từ khi đăng thông báo này đến ngày 23/7/2015.

Về các thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:
Chị Nguyễn Thị Lệ Nghĩa
Cán bộ dự án
ĐT/ fax: 04 35771459
Email: nguyennghia.vcci@gmail.comnghiantl@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn!