Tìm kiếm sự kiện

Khoá tập huấn “Kỹ năng giao kết hợp đồng ngoài thương và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng” (Hà Nội)

Thời gian tổ chức Từ 09-10-2012 17:00:00

Địa điểm

Hà Nội. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Tư pháp.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và hoạt động kinh doanh khó khăn hiện nay, hai vấn đề rất quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp là tìm kiếm đối tác trong thương mại quốc tế và tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Để trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức, kỹ năng trong hai lĩnh vực này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp (Chương trình 585) tổ chức khoá tập huấn “Kỹ năng giao kết hợp đồng ngoại thương và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng”. Khoá tập huấn này nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp các kiến thức về hợp đồng, nhất là hợp đồng ngoại thương, cách phòng tránh rủi ro trong các giao dịch thương mại quốc tế cùng với việc cung cấp đầy đủ thông tin, kỹ năng, hướng dẫn cách tiếp cận các nguồn vốn hợp lý trong hoạt động kinh doanh.

Khoá tập huấn “Kỹ năng giao kết hợp đồng ngoài thương và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng” sẽ do các giảng viên có uy tín trong lĩnh này đảm nhiệm với các thông tin cụ thể:

Nguyễn Minh Hằng –  Trọng tài viên có kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp hợp đồng của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

Ông Trương Thanh Đức – Trọng tài viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

Thời gian: Một ngày, thứ 5 ngày 11 tháng 10 năm 2012 (bắt đầu từ 8h00)

Địa điểm: Nhà khách Trung ương – 8 Chu Văn An, Hà Nôi

Phí tham dự: Khoá đào tạo này được hỗ trợ toàn bộ bởi Chương trình 585

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện quý Doanh nghiệp tham dự.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 10/10/2012 cho chị Nghĩa, ĐT/ Fax: 04 35771459, email: nghiantl@vcci.com.vn hoặc chị Hoa, ĐT: 04 35770632, email thanhhoa@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản liên quan