Tìm kiếm sự kiện

Khảo sát lấy ý kiến Doanh nghiệp về Cải cách TTHC lĩnh vực Thuế – Hải quan

Thời gian tổ chức Từ 07-03-2017 00:00:00

Địa điểm

Cả nước. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI /DOANH NGHIỆP

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện  môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt sau chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp doanh nghiệp năm 2014 và các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao đẩy mạnh công tác tập hợp thông tin và phản ánh lên Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) đánh giá, xem xét giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Để thực hiện có hiệu quả các công việc nêu trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành thu thập thông tin đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp trong mối liên hệ với ngành thuế và hải quan trong thời gian qua. Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá theo mẫu phiếu thông tin và gửi về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI trước ngày 18/9/2014 để tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) đề nghị đăng ký rõ trong phiếu thông tin, chúng tôi sẽ gửi giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại sau khi đã thống nhất chương trình làm việc với Bộ Tài chính (Vui lòng tham khảo trên Website của VCCI về các giải đáp của Bộ Tài chính năm 2013).

Ngoài các nội dung trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, góp ý về môi trường, chính sách đối với doanh nghiệp… Chúng tôi sẽ tập hợp và hợp tác cùng với các doanh nghiệp để trao đổi và phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Chi tiết xin liên hệ:  C. Dung, C. Hạnh – Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI   (Tel : 04. 35742022, 35742121/m.lẻ : 233,  234 hoặc 04.35742165) , Fax : 04. 35742020, 35742030)