Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 09-03-2017 17:00:00

Địa điểm

VCCI HCM, Lầu 10, 171, Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM. Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức

VCCI. Văn phòng Chính phủ.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả